Företagets historia

Berendsohn AG är ett traditionellt familjeföretag från Hamburg. Under de senaste 180 åren har vi under ett stort ansvar med framgång utvecklat vår verksamhet. Tack vare våra reklamartiklar finns vi alltid med hos våra mer än 100 000 kunder.

En stark företagskultur präglar Berendsohn och har gjort oss till det marknadsledande företaget i Europa inom direktförsäljning av reklamartiklar. Lokala händelser och olika personligheter inom företaget har under alla år präglat vår verksamhet.

De omvälvande första åren

Berendsohn AG bildades år 1833 av Bernhard Salomon Berendsohn som ett förlag. Kärnaffären de första åren var våra motiv från Hamburg med omgivningar, på koppartavlor med hög kvalitet. Det är våra klassiska gåvor som köpmännen i Hamburg överräckte till sina affärskontakter.

Mer än 100 år senare, efter 2:a världskriget, cyklade Günther Berendsohn som en ung affärsman genom det sönderbombade Hamburg. Han hade alltid sin portfölj med sig och den var fylld med olika reklamartiklar. Under denna tid bygger Günther Berendsohn upp sitt familjeföretag på nytt. Med den rätta känslan för vilka önskningar affärsmännen har och kännedomen om vikten av att finnas nära sina kunder, har han 10 år senare byggt upp en försäljningskår över hela Tyskland.

Den Europeiska marknaden lockar.

Under 60-talet börjar Berendsohn att arbeta sig in på den Europeiska marknaden. Antalet medarbetare ökar under dessa år till cirka 800 personer inom försäljning samt på kontoret. Fördelat över 12 Europeiska länder uppgår kundstocken till cirka 100 000 kunder. Dessutom är INTERWEGA International, kundfordringar och inkasso, sedan 1986 en del av Berendsohns koncern.

Vidareutveckling och modernisering

Tillväxt och modernisering präglar företaget under detta årtionde. Vår produktion finns sedan 1993 i Brüsewitz, Tyskland. Under år 2013 blev Brüsewitz utvecklat till vår Europeiska produktions- service- och logistikcentral. Här arbetar cirka 150 medarbetare inom produktion, logistik, kund- och grafikservice. Sedan år 2014 är den Polska specialisten Lynka i Krakau, som tillverkar företagskläder med reklam, ett dotterföretag till Berendsohn AG. Med denna kompetens blev Företagskläder till den tredje stora pelaren inom Berendsohns verksamhet

180 års överblick

1833

Berendsohn förlag bildades

1860

Verksamheten blomstrar. Med högkvalitativa kopparstick med motiv från Hamburg, som köpmännen ger som gåvor till sina kunder och affärspartners över hela världen. Förlaget har lagt grunden för sin framgång.

1948

Företaget startar på nytt, under ledning av Günther Berendsohn.

1958

Försäljningskåren uppgår till 50 medarbetare och finns representerade över hela Tyskland. Det speciella och unika för alla kunder: den personliga samt individuella rådgivningen på plats hos kunderna. Med provkollektion samt kunskap om alla olika branscher. Försäljningen uppgår till cirka 5 miljoner D-Mark.

1964

Berendsohn finns representerat på den Europeiska marknaden. Försäljning utvecklas i Skandinavien, Italien, Österrike och Schweiz. Försäljningen växer till cirka 10 miljoner D-Mark.

1973

Försäljning uppgår till cirka 80 miljoner D-Mark. En Försäljningskår med mer än 300 medarbetare.

1986

Dotterföretaget Interwega International bildas med verksamhetsinriktning på kundfordringar och inkasso.

1987

Kontor och produktion flyttar till västra Hamburg. Den samlande försäljningen uppgår till cirka 100 miljoner D-Mark, varav hälften från den Europeiska marknaden.

1993

I Brüsewitz, Tyskland, byggs en ny produktions- och service central.

2007

Berendsohn utökar sitt affärsområde med segmentet Företagskläder.

2013

För att samla alla tjänsteområden under ett tak och optimera vår kundservice, blir Brüsewitz utvecklat till vår central för produktion. Här arbetar även vår kompletta grafikavdelning samt logistik och kundservice.

2014

Berendsohn fördjupar sin expertis inom området Reklam- och Företagskläder genom övertagande av den Polska specialisten Lynka i Krakau.

2015

Med den egna högkvalitativa kollektionen Företagskläder „GB-Kollekton“ namngiven efter Günther Berendsohn, kompletterar Företagskläder Berendsohns affärsverksamhet.

2017

Astrid Schulte blir utnämnd till VD för Berendsohn AG

2017

Huvudkontoret flyttar efter 30 år till nya lokaler i Hamburg-Bahrenfeld