Att tänka långsiktigt.

Att vara ett förutseende företag.

Berendsohn AG är ett modernt och ansvarsfullt företag. För oss är det självklart att dela med oss av vår framgång. Sedan många år stödjer vi lokala, sociala projekt samt även utländska projekt. Här kommer några exempel:

Socialt engagemang

Ett socialt engagemang är sedan länge en hjärtesak för oss. Som företag med rötter i Hamburg är vi särskilt aktiva i Norra Tyskland. Vi ger finansiell stöttning i olika sammanhang och vi har ett produktivt samarbete med konstnärerna i Schlump, Hamburg. Vi vill gärna presentera ett urval av våra projekt här:

 • Föreningen „Önskningar från Hjärtat“ verkar som en ideel och landstäckande förening i Tyskland, för att uppfylla önskningar från svårt sjuka barn och ungdomar. Berendsohn bidrar till att dessa önskningar blir uppfyllda.

  Verein Herzenswünsche
 • Regelmässigt stödjer vi även barnsjukhuset „Sternenbrücke“ i Hamburg. Sjukhuset erbjuder barn med obotbara sjukdomar och kort tid kvar att leva en fin miljö. Tillsammans med sin familj kan barnen få en intensiv och fin tid tillsammans.

  Sternenbrücke
 • Att människor med olika handikapp även kan vara utmärkta konstnärer, bevisar konstnärsgruppen Schlumper i Hamburg. Med sina uttrycksfulla och sinnliga konstverk som är fulla med energi, inspirerar de samtidigt museer, gallerior och samlare. Till Berendsohns porslins-serie Cool utformar Schlumpern regelmässigt nya motiv.

Miljöaspekt

Vi värnar om både människor och miljö. Talrika aspekter med koppling till vår omvärld samt miljö präglar vårt dagliga arbete inom företaget. Olika projekt- delvis med världskända partner- från vår portfölj presenterar vi här:

 • B.A.U.M(Tysklands landstäckande förvaltning för företagens mijöstyrning) Viktigt i vårt samarbete med B.A.U.M är en medveten och hänsynsfull resurshantering. Vi använder ström från förnybara energikällor och våra företagsbilar ersätts successivt med miljövänliga bilar. Papper och förpackningar är så långt som möjligt FSC-certifierat och vi sorterar vårt avfall. Vår användning av returpapper och optimering av produktionsprocesser är en del av vårt miljöansvar.

  Baum
 • Mechow

  Mechow- Ett av våra projekt för våra kunder startade år 2008 med plantering av olika träd som ek och ask samt bok och andra trädarter inom ett utvalt område i Mechow. Denna åtgärd är primärt avsett för att skapa ett bestående skogsområde med förbindelse till Mechows sjö. I Samband med detta projekt har vi tagit fram en nyckelring i en begränsad upplaga, som vi har skänkt till våra kunder.

  Mustin

  Kunder till våra kunder blir faddrar till träd. Vid vårt första projekt med kunder som faddrar till ett träd var responsen mycket stor. Många av våra kunder frågade om det också var möjligt att dela deras engagemang med sina kunder.Under år 2009 realiserade vi vår ide‘ med plantering av ytterligare 15 000 träd. Därmed fick vårt projekt redan under sitt 2:a år en mycket större uppmärksamhet och identifikation med vårt företag. Samtliga trädfaddrar fick en nyckelring från vår begränsade upplaga. “Schaalsee”

  Salemer Moor

  Salemer Moor – det senaste området med plantering av träd. Med plantering av de nästa 15.000 träden runt Salemer Moor har vi skapat ett par viktiga buffertzoner, för att skydda vår känsliga atmosfär. Området Moor är en viktig beståndsdel i ett fungerade ekosystem, speciellt för häckande fåglar och sällsynta växter. Den passande nyckelringen „tillväxt“ till trädfaddrarna, med en begränsad upplaga, gav naturligtvis en stor glädje till våra kunder och affärspartners.

 • Hållbara produkter i en föränderlig tidsålder. Från förnybara råvaror och med material som kan återvinnas tar vi vårt miljöansvar.

  Den medvetna och milda hanteringen av de förnybara resurserna var från början viktigt. Att skapa en produkt med renodlade funktioner och med naturliga material var en självklarhet. Vid framtagning av kollektionen har vi samarbetat med mycket duktiga formgivare.

  Tillverkningen av Berendsohn Blue Line Kollektion sker huvudsakligen i Tyskland. På det sättet kan vi garantera den höga kvaliteten och undvika långa transportvägar och därmed minska våra koldioxidutsläpp. WWF Tyskland har fungerat som vägledare och tagit del av våra framsteg.

  Baum