Den som har höga mål, gör bäst i att sikta mot stjärnorna.

Berendsohn AG är marknadsledande inom direktförsäljning av reklamartiklar och gåvor. Vi har starka försäljningsteam i 12 Europeiska länder som leds av kvalificerade chefer.

Vi erbjuder dig emotionella och unika artiklar med spännande och enastående historier. Försäljning av dessa unika artiklar är ett rent nöje. Anta utmaningen och börja jobba hos oss. Berendsohn AG erbjuder dig från början en utmärkt omgivning för din yrkesmässiga framgång med många chanser och utvecklingsmöjligheter

»Jag har upptäckt nya perspektiv, för jag vill inte stå stilla.«

Jennifer Schäfer
OMRåDESCHEF
SEDAN 2008 HOS BERENDSOHN

Vi ger dig allt, så att du kan ge allt.

Berendsohns försäljningsteam innehåller fyra nivåer. Från Juniorförsäljare till Försäljare, Teamchef till Regionchef. Alla karriärnivåer är öppna för dig.

Unga försäljningstalanger förbereds via vårt utbildningsprogram för att axla nya roller. Vi utvecklar dig „på jobbet“. Anpassade moduler med utbildningar och seminarier kombineras med praktik på relevanta avdelningar inom vår verksamhet. Vistelse och praktik inom andra områden finner vi viktigt sedan många år och detta optimerar vi kontinuerligt.

Under din resa med oss har du möjligheten att lära känna olika yrkesroller och prova dessa: Som instruktör eller försäljare, vi bestämmer tillsammans med dig, din Berendsohn karriär individuellt, med grund från dina talanger, personliga förtjänster och privata möjligheter.

Speciella människor, speciella provisioner.

Att arbeta hos Berendsohn lönar sig: med en mycket bra fast grundlön och det breda 3-nivå- programmet erhåller samtliga försäljningsmedarbetare hos Berendsohn AG även extra lukrativa förmåner.

Utbildning

Du erhåller en attraktiv fast grundlön som motivation, med utbetalning varje månad. Vårt ersättningssystem garanterar att din insats lönar sig ordentligt. Med basis från dina personliga mål erhåller du optimala lönetillägg som möjliggör en inkomst över genomsnittet.

Teknisk utrustning

För att stödja din försäljning så erhåller du en ny iPad med den egna Berendsohn-Appen, vilket kompletterar provkollektionen. Vi erbjuder dig även vårt profesionella program för kundhantering – ett skräddarsytt CRM-system, som du har stor nytta av inför dina kundbesök.

Du blir perfekt utrustad för din försäljningsframgång.

När du börjar erhåller du utan kostnad en högvärdig och aktuell, exklusiv, samt fullständig kollektion – för en optimal rådgivning hos dina kunder.

En egen iPad inklusive, vår egen Berendsohn-App som stöd till din försäljning, kompletterar prov-kollektionen med högvärdiga katalogbilder, aktuella priser, designide’er och referenser.

Dessutom ställer vi vårt professionella kundhanteringssystem till ditt förfogande-ett skräddarsytt CRM-system, som stödjer dig inför dina kundbesök.

»Vad tycker jag om våra produkter?
Jag älskar dem.

Simon Phillip
CHEF GRAFIKSERVICE
HOS BERENDSOHN SEDAN 2016
Simon Phillip

Marknadens bästa produkter som har en historia.

Att sälja våra reklamgåvor är ett nöje. Hos oss får du unika produkter i din hand, som via sin egen kvalitet, sin historia och sin utformning är väldigt lätta att sälja. Många av våra marknadsföringside‘er är framtagna i samarbete med kända formgivare och konstnärer. Ingen överraskning, att de redan har vunnit flera internationella priser.