Så säker kan frihet vara.

Har du redan tidigare funderat på en karriär inom försäljning? Berendsohn erbjuder dig en unik chans. Hos oss arbetar du med friheten som självständig och har de kompletta sociala förmånerna som en anställd.

Som försäljare hos Berendsohn, arbetar du lokalt där du bor. Vi vet att försäljning fungerar bäst när kunder och rådgivare pratar samma språk.

»Berendsohn är ett företag, som inte lämnar mig i sticket, oavsett vad som inträffar och därmed kan jag vara, som jag verkligen är«

Harald Döring
FÖRSÄLJARE
SEDAN 1985 HOS BERENDSOHN
Harald Döring

Bestäm över din egen arbetsdag.

Hos Berendsohn arbetar du under eget ansvar, med målet att bygga upp din egen kundstock. Konsumentskydd är självklart för oss.

Talrika åtgärder som en egen försäljningsbudget eller en flexibel kundbokning, hjälper dig att vinna nya kunder och vårda dina befintliga kunder. Med din egen fina företagsbil ger du ett gott intryck vid dina kundbesök.

Sociala förmåner via en fast anställning.

Över 180 års verksamhet betyder god säkerhet hos ett familjeföretag med långfristigt perspektiv för sina medarbetare.

Hos Berendsohn är du som försäljare fast anställd. En fast månadslön i kombination med ett attraktivt provisionssystem ger dig säkerheten för en framgångsrik försäljning.

Samtidigt drar du nytta av de talrika extra sociala förmånerna, som Berendsohn erbjuder samtliga sina medarbetare.

Vi lämnar dig inte ensam

Hos Berendsohn arbetar kundservice och försäljning tillsammans för att uppfylla våra kunders önskemål. Vi arbetar i Team. Varje försäljare har sin egen kontaktperson hos kundservice.

Regelbunda regionmöten med erfarenhetsutbyte samt ett eget video-kartotek med försäljningside’er till gemensamma försäljningsaktiviteter är mycket viktigt hos Berendsohn.

Börja arbeta hos oss och lär dig från den bästa.

Hos oss är allt möjligt. Skulle du vara nybörjare i branschen hjälper vi dig att bygga upp din karriär inom försäljning. Flera av våra chefer har börjat sin karriär inom försäljning.

Vi uppmuntrar och vägleder våra medarbetare genom ett 3-stegs-program (utbildning, praktisk försäljning, vidareutbildningar). Berendsohn AG bekostar din utbildning.

Utbildning

 • De första veckorna sker en strukturerad teoretisk försäljningsutbildning på ett kontor, med praktiska övningar på orten.
 • Presentation och träning på olika försäljningsstilar och försäljningstekniker.
 • Praktisk tillämpning med kollegor och chefer.
 • Kontakt med kollegor i andra regioner för erfarenhetsutbyte och Teambildning.
 • En intern digital företagsplattform för utbildning.
 • Fördjupande försäljningsexempel via video och försäljningsorienterade hörövningar med ett högt läro-och underhållningsvärde. Erfarenheter från praktisk daglig försäljning.
 • Kundbesök tillsammans med erfarna kollegor eller chefer.
 • Gemensamma kundbesök med kollegor i samma grupp.
 • Teamarbete inom regionen med gemensamma aktiviteter (Teambildning, grupparbeten, kvällsaktiviteter).

Vidareutbildningar

 • Strukturerade vidareutbildningar med omfattande tränings-och utbildningsprogram i moduler.
 • En fast kontaktperson för alla dina frågor, som har en identisk utbildning och förstår ditt område. Kontaktpersonen träffar du personligen eller via telefon och hen är dedikerad för detta ansvarsfulla uppdrag och omfattande förberedd.
 • Är personligen eller via telefon där för dig.s
 • Hen är, via Berendsohn, intensivt och omfattande förberedd för detta ansvarsfulla uppdrag.