Högsta kvalitet och flexibilitet genom egen förädling

Brüsewitz i Tyskland är Berendsohns Europeiska Produktions-, Service- och Logistikcentral. Där blir alla reklamartiklar och gåvor förädlade under högsta kvalitetsstandard och med innovativ teknik. På det sättet kan vi på bästa sätt tillgodose våra kunders önskningar.

Berendsohn AG har högsta kvalitetskrav på sina produkter och förädlingen av dessa. Varje detalj är viktig för oss. Från första förslag till en ny reklamartikel, till den sista finslipningen vid individualisering och förädling. Bästa produktkvalitet, perfekt ytterligare bearbetning och största kundnöjdhet är för oss det allra viktigaste.

Samtliga produkter blir regelmässigt och konsekvent, kontrollerade innan leverans. På det sättet säkerställer vi att bara felfria varor lämnar vårt hus.

Berendsohn AG styr och koordinerar samtliga de olika produktionsprocesserna och kan därför säkerställa en konstant hög och utmärkt kvalitet för våra exklusiva produkter. Allt, för att du skall kunna lämna ett förstklassigt intryck hos dina kunder.