Vår personliga rådgivning, som sparar mycket tid för dig.

Reklamartiklar ger glädje. När de är väl utvalda – och inte tar för mycket av din tid.

Beställ vår reklamartikel- service – och allt blir bra.

Under vårt möte går vi igenom dina frågor om reklamartiklar, hälsningskort, gåvor till kunder och även företagskläder till dina medarbetare.

Du berättar vad du önskar, vi tar hand om hela leveranskedjan. Speciellt, när det handlar om tryck och individualisering.

Samtalet med full service

Inledande samtal & Behovsanalys

Under ett kort inledande samtal, lär vi känna varandra.

Presentation av målinriktade lösningar för din bransch.

Rådgivaren presenterar relevanta artiklar för din bransch. Att kunna ta på och prova – det tycker vi är grundläggande. För ännu mer inspiration, har vi med oss vår Företagsdator med alla våra produkter.

Val av produkter och service.

Av alla olika möjligheter, så plockar vi ut de bästa produkterna för dig i denna del av samtalet. Vi tar oss tillräckligt med tid, då ditt produktval avgör framgången med din reklamsatsning.

Individualisering av dina produkter

Vi diskuterar hur vi bäst kan individualisera din reklamlösning för ditt företag. Vår grafikservice tar hand om tryckningen av ditt reklambudskap på dina utvalda reklamartiklar, så att det blir snyggt utfört.

Vårt erbjudande gäller

Under vårt möte tar vi fram ett bindande pris för din individuella reklamlösning.

Din individuella reklamlösning är framtagen!

Efter bara en personlig rådgivning, så är all tvekan borta.

Marknadsföring via reklamartiklar och gåvor är mer än en tjänst. Det handlar om en relation mellan företaget och kunden eller mellan affärskontakter. Tack vare sin omfattande utbildning och sina goda kundrelationer, känner våra marknadsföringsrådgivare vikten av dessa relationer. Samt över fungerande marknadsföringside’er och verkningsfulla gåvor. De har en omfattande branschkännedom, känner sitt område och besöker våra kunder lokalt. Med denna erfarenhet känner de väl till behovet av marknadsföring hos våra kunder och finner de rätta produkterna samt ger rådgivning vid framtagandet av individuella marknadsföringsbudskap.

Våra marknadsföringsrådgivare kommer naturligtvis på besök hos dig för en rådgivning. Övertyga dig om kvaliteten på vårt erbjudande, som garanterat lämnar ett långvarigt intryck.

Låt oss förutsättningslöst ge dig råd och boka ett möte redan idag.

Säg Hej!

Vänligen fyll i kontaktformuläret. Vi kontaktar dig omgående.

Allt, vad du önskar.

Från kulspetspennor till formgivna saltströare. Vi har över 800 unika artiklar i vårt sortiment. För att underlätta ditt val, erbjuder våra marknadsföringsrådgivare en rådgivning baserad på era krav och presenterar de passande produkterna för dig.

På det viset säkerställer vi att ditt företag lämnar ett bestående intryck hos dina kunder.

Titta på och prova våra artiklar.

Skapa dig ditt eget intryck av våra marknadsföringside’er. Som kärnan i vår rådgivning rekommenderar vi en presentation av våra reklamartiklar hos dig. Vårt kompletta sortiment kan visas och provas under besöket. Även förslag till en lysande slogan eller för en individuell framtagen marknadsföringside‘, har våra professionellt utbildade rådgivare med sig i bagaget.

Individuell och flexibel

Samtliga reklamartiklar och reklamgåvor samt kläder från GB-kollektion, kan efter vår rådgivning anpassas individuellt. Med varumärket och logotype, en egen slogan, en reklam för en speciell händelse eller en kombination av alltihop.

Vår tillverkning och leverans sker på vår egen produktionsort Brüsewitz i Tyskland. Leverans en speciell vecka eller en expressleverans till våra kunder är möjligt, allt enligt kundens önskemål.

Lär känna oss.
Boka en tid för personlig rådgivning.

Vår service slutar inte med ett produkturval.

Det passande produkturvalet är det första steget till en lång kundrelation. Den individuella anpassningen är det andra steget för en reklamartikel med ditt eget marknadsföringsbudskap. Vår egen iPad-App är speciellt utvecklad för rådgivning vid kundbesök. Via Appen är det möjligt att visa artikelns tillgängliga färger samt material samt exempel på hur marknadsföringsbudskapet kan komma att se ut på reklamartikeln.
Vår grafikservice omsätter ide’erna i praktiken för den utvalda artikeln. De förädlade och anpassade reklamartiklarna samt gåvorna blir därefter levererade till dig.