Visa ditt företag för världen.

Vi tycker att den direkta och personliga kundkontakten är mycket viktig. Våra marknadsföringsrådgivare är dagligen hos våra kunder och lär känna dem och deras verksamheter. Rådgivarna förstår de individuella behoven och utvecklar relevanta samt skräddarsydda lösningar. Samtliga reklamartiklar, reklamgåvor och textilier från GB-kollektion kan anpassas, enligt kundens önskemål. Med varumärket, företagets logotype, en egen slogan, reklam för en speciell händelse, eller en kombination av alltihop.

Säg Hej!

Vänligen fyll i kontaktformuläret. Vi kontaktar dig omgående.

Utan någon stor ansträngning för dig, vi tar hand om allt.

Vilken typ av förädling är optimal för artikeln? Var någonstans på artiklen skall trycket eller gravyren utföras? Behövs en egen layout eller en slående slogan? Vi svarar på alla olika frågor. Med ett nära samarbete mellan Berendsohns grafikservice och vår reklamrådgivare blir budskapet perfekt anpassat och tryckt eller graverat på den utvalda artikeln.

Vår profesionella grafikavdelning behöver ett visitkort eller ett brev med företagets uppgifter samt logotype. Har du företagets logotype digitalt är det naturligtvis det bästa. Men ingen förutsättning. Via den senaste programvaran för grafik och en hög professionalitet kan våra medarbetare från i princip varje underlag skapa en textkorrektur, som är färdig för användning på våra artiklar.
Våra kunder erhåller en textkorrektur för godkännande och underskrift innan artikeln blir försedd med tryck eller gravyr. På det sättet uppstår inga missförstånd och alla är på den säkra sidan.

Lär känna oss.
Boka en tid för personlig rådgivning.

Flexibilitet och högsta kvalitet, via vår egna produktion och förädling.

I Brüsewitz, Tyskland, har vi byggt upp vår Europeiska produktions-service-logistik central med integrerad kompetens för tryck- och förädling. Här blir samtliga reklamartiklar och gåvor förädlade med hjälp av innovativ teknik och med högsta kvalitetsstandard. På det sättet säkerställer vi att alla kundönskemål kan tillgodoses.

Mer än 150 medarbetare arbetar där dagligen för att garantera detta. Beroende på produkt används olika förädlingstekniker för att anpassa produkten. Alla delar blir manuellt testade för att garantera produktens höga kvalitet. Bara optimalt tryck och gravyrresultat blir levererat till våra kunder.

Naturligtvis förädlar vi även företagskläderna I egen regi. Senaste tekniken för screen-tryck och stickmaskiner utrustade med datorprogram, som säkerställer att ditt marknadsföringsbudskap eller din företagslogotype blir perfekt pålagd på det aktuella klädesplagget. Antingen bara några centimeter stor på kragen eller på hela ryggen. Vi gör alla storlekar möjliga. Som extra service erbjuder vi, att individuellt anpassa varje klädesplagg- exempelvis med varje medarbetares namn.